Creman Innovation

Verksamhetsbeskrivning: 

Kreativa idéer och tankar som utgår från varje kunds behov. Kopplar olika branscher och skapar nya idéer och användningsområden.

Tillvaratar individers tankar och idéer på företag och i samhället med hjälp av metoder som Sex Tänkande Hattar, Lateralt Tänkande och kreativ coaching.

Innovativ affärsutveckling och projektledning med öppenhet för olika områden och förändringar. Skapar nätverk med resurser och partners för samarbeten.

Öppen Innovation, Intern Innovation, Presentationer, Utbildningar, Workshops och införande. IBM Partner som marknadsför Lotus produkter som t ex LotusLive Engage och Lotus Connections...

Visionen är att skapa ett globalt innovativt klimat för alla människor med början i Sverige.

Besöksadress: 

Lilla Hundens Gränd 18

Postadress

Creman Innovation
175 65
Järfälla

Email: 

Visitkort: