Catena AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Catena är ett fastighetsbolag som fokuserar på projektutveckling av bostäder, kontor och kommersiella lokaler med fortsatta långsiktiga kundrelationer.

Fastighetsbeståndet är beläget i Stockholmsregionen

Catenas affärsidé är att äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt.

Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserande inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom förädling, utveckling samt förvaltning av välbelägna fastighete

Tel: 

08-41099930

Besöksadress: 

Birger Jarlsgatan 31

Postadress

Catena AB
Box 3121
SE-103 62
Stockholm

Email: 

Visitkort: 

Verkställande direktör
Andreas Philipson

Tel: 

08-410 991 12

E-post: 

Relaterade Pressreleaser