Banverket

Verksamhetsbeskrivning: 

Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige
Det innebär att vi följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.
Banverkets vision
Järnvägen är en självklar del i person- och godstransporterna.
 

Tel: 

0243-44 50 00

Postadress

Banverket
SE-781 85
BORLÄNGE

Visitkort: 

Pressansvarig
Helena Tilander

Tel: 

0243-44 55 72

Mobil: 

070-724 55 72

Relaterade Pressreleaser