Alliance Oil Company Ltd

Verksamhetsbeskrivning: 

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag omfattande olje- och gasreserver och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Tel: 

08-611 49 90 (Stockholm), +7 (495) 777 18 08 (Moskva)

Fax: 

08-613 00 90 (Stockholm), +7 (495) 745 85 62 (Moskva)

Postadress

Alliance Oil Company Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11
BERMUDA

Email: 

Visitkort: 

Investor Relations, Sweden
Jakob Sintring

Tel: 

+46-8-611 49 90

E-post: