Albihns IP Management AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Albihns skyddar dina idéer
I en snabbt föränderlig värld har de immateriella tillgångarna såsom patent, varumärken och design kommit att tillhöra många bolags viktigaste tillgångar. Albihns verksamhet syftar till att skapa bästa möjliga skydd för dessa. Vi verkar kort sagt för att stärka våra kunders position på marknaden.
Vi är idag heltäckande inom det immaterialrättsliga området och erbjuder såväl djup som bredd inom samtliga teknikområden och inom immaterialrättsjuridiken.
Till din tjänst står dagligen ca 100 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och München. Lägg därtill ett globalt kontaktnät av specialister som täcker in alla världens viktiga marknader.
Förutom våra många auktoriserade europeiska patent- resp. varumärkes- och mönsterombud har vi inom Albihns idag även ett auktoriserat amerikanskt patentombud. Det gör oss unika!

Tel: 

08-598 872 00

Fax: 

08-598 873 00

Besöksadress: 

Linnégatan 2

Postadress

Albihns IP Management AB
Box 5581
SE-114 85
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Informationschef
Eva Cohen

Tel: 

08-598 873 60

Mobil: 

070-671 67 76

E-post: