A&L Partners AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Demokrati OCH mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet OCH etik. Ledarskap OCH medarbetarskap. Styrning OCH delaktighet. Frihet OCH ansvar. Global komplexitet OCH lokal handling. Motsatta krafter, minst sagt. Företagsgruppens största tillgång är den internationellt erkända teorin Förändringens fyra rum®. Detta svenskutvecklade koncept med dess teori, modeller och analysinstrument hjälper enskilda, grupper och organisationer att upptäcka, tolka och förstå de mest komplexa skeenden. Varför blir några whistle-blowers medan andra försöker dölja problemen till vilket pris som helst? Varför har vissa system väldigt högt i tak och andra extremt lågt? Varför går debattens vågor inte längre höga om filmcensur utan om internetcensur? Fyrarummaren fungerar lika bra i det globala telekomföretagets styrelserum som i det Vietnamesiska mediaföretaget. I den svenska kommunen lika väl som i det australiensiska klassrummet. Kontakta oss för få bitarna på plats och därmed ökad handlingskraft!

Tel: 

08-677 00 30

Fax: 

08-20 77 09

Besöksadress: 

Drottninggatan 55

Postadress

A&L Partners AB
SE-111 21
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

VD
Bengt Lindström

Tel: 

08-677 00 30

Mobil: 

070 373 43 88

Fax: 

08-20 77 09

E-post: