Aktiebolaget Times Kapitalinvest

Verksamhetsbeskrivning: 

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

www.timeskapital.se

Besöksadress: 

Strandvägen 7a

Postadress

Aktiebolaget Times Kapitalinvest
114 56
Stockholm

Visitkort: