Företag

ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundo

042-490 21 00

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 265 000 medlemmar fördelade på drygt 800 föreningar och 27 distrikt. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

08-692 32 50 vx

Länsstyrelsen är en statlig kunskapsmyndighet med bred kompetens inom många olika samhällssektorer. Det finns en länsstyrelse i varje län med i stort sett samma uppgifter. Länsstyrelsens främsta uppgift är att samordna olika sektorers intressen i länet och ta till vara länets intressen.

010-225 40 00

Senaste Pressreleaser